Beantwoord je niet aan de bepalingen die hieronder beschreven zijn, dan zal de onlinedienst je aangifte weigeren.

Specifiek voor verenigingswerk

Je mag niet bijklussen voor een vereniging als je door een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of dienstverleningsovereenkomst verbonden bent met de vereniging waarvoor je wilt bijklussen.

Dit verbod geldt ook voor wie bij de vereniging die tewerkgesteld is:

 • als uitzendkracht,
 • als tijdelijke werknemer (vervanging of inzet bij tijdelijke vermeerdering van het werk), of
 • als werknemer die ter beschikking werd gesteld door de vereniging.

Bovendien geldt dit verbod voor een periode van één jaar voorafgaand aan het begin van je verenigingswerk.

Je bent werknemer

Je mag bijklussen als je in de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum van de klus ten minste voor 4/5 werkte.

Wil je gaan bijklussen voor de vereniging waar je vroeger als werknemer actief was, dan mag dat pas als je er minstens een jaar weg bent.

Je bent zelfstandige

Je mag bijklussen, maar:
 • als je een klus voor een andere burger doet, mag dat niet dezelfde activiteit zijn als je zelfstandige hoofdactiviteit, en
 • je moet in de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum van de klus zelfstandig geweest zijn.

Onder ‘zelfstandig zijn’ verstaan we dat je bij de overheid bekend staat als zelfstandige in hoofdberoep en sociale bijdragen betaalt.

Je bent gepensioneerd, student of monitor (Artikel 17)

De regel die zegt dat je niet mag bijklussen voor een vereniging die jou de afgelopen twaalf maanden tewerkgesteld heeft, geldt niet als:

 • je als student tewerkgesteld was voor die vereniging, of
 • je als monitor (Artikel 17) werkte voor die vereniging, of
 • je arbeidsovereenkomst met die vereniging beëindigd werd omdat je met pensioen ging.

Je bent werkzoekend

Als je werkzoekend bent, mag je normaal gezien niet bijklussen. Maar er zijn twee uitzonderingen:

 • Je volgt een traject burgerdienst voor jongeren.
 • Je werkt bij een erkend deeleconomieplatform. De RVA moet wel nagaan of die activiteit verenigbaar is met je beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Let op: je inkomsten kunnen worden afgetrokken van je stempelgeld.

Je bent in een van deze bijzondere gevallen

 • Je bent een ambtenaar bij een supra- of internationale instelling;
 • Je bent gepensioneerd en wil gaan bijklussen bij de vereniging waar je als werknemer hebt gewerkt in de periode tussen 12 en 9 maanden voorafgaand aan de startdatum van de klus;
 • Je bent jonger dan 65 en gepensioneerd in het buitenland, maar wel onderworpen aan belastingen in België;
 • Je bent in meerdere landen tewerkgesteld, en komt pas aan 4/5 wanneer je tewerkstelling in een buitenland opgeteld wordt bij je tewerkstelling in België;
 • Je bent buitenlander, je woont in het buitenland en hebt er een professionele activiteit of bent gepensioneerd.

Waarschijnlijk mag je bijklussen, maar er is een ingreep van de RSZ nodig om het mogelijk te maken. Neem contact op met de RSZ op het nummer 02/509.90.91 of via het contactformulier.